Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Complexe klachten

Chronische vermoeidheid of ME

Chronische vermoeidheid syndroom (CVS) of ME (Myalgische Encefalomyelitis) wordt ook geplaatst bij Complexe Aanhoudende Klachten. Rondom deze klachten bestaan al lang controversen. Is het een ziekte of een reactie op iets of…? Feit is dat mensen die CVS hebben flinke klachten hebben, die vaak al jarenlang bestaan en bovendien zeer beperkend zijn voor de dagelijkse activiteiten. Wij plaatsen deze klachten in het SOLK/ALK spectrum op basis van forse ontregelde reguleringsmechanismen. Welke vaak begonnen kunnen zijn na een virusinfectie (bv. Pfeiffer, Q-koorts, Corona of een fors griepvirus), na een parasiet infectie bijv. na een buitenlandse reis óf na forse life-events en/of langdurige overbelasting. Een forse neerwaartse spiraal kan zich dan voor doen met steeds meer klachten en beperkingen. De post inspanning reacties  zoals de al genoemde Post Exertionele Malaise (PEM), wordt steeds sneller opgeroepen en treedt forser op. Met het ZEHM-programma wordt stapsgewijs geprobeerd de neerwaartse spiraal te doorbreken en een langzame en voorzichtige opbouw te realiseren.