Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Over ons centrum

Wie staat er voor u klaar

Over ons

Het SOLK centrum is een gespecialiseerd centrum het behandelen van mensen met SOLK/ALK en andere complexe aanhoudende klachten. Zoals Burn-out, NAH (niet aangeboren hersenletsel) na hoofd- of nektrauma, Fibromyalgie, Functionele Neurologische Stoornissen (FNS, vroeger conversie stoornis genoemd), Long Covid klachten en Chronische vermoeidheid, Prikkelbare darm stoornis en andere medisch onverklaarbare klachten. Door jarenlange ervaring, scholing, onderzoek en schrijven van publicaties en een boek, hebben wij een grote expertise opgebouwd op het gebied van deze complexe klachten.

Complexe aanhoudende klachten

Onbegrepen of eigenlijk medisch onverklaarde klachten, aangeduid als SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), staan steeds meer in de belangstelling. Tegenwoordig is de officiële benaming: Aanhoudende Lichamelijk Klachten (ALK). Omdat het om meer dan lichamelijke klachten gaat, gebruiken wij in ons centrum Complexe Aanhoudende Klachten (CAK). Al deze klachten worden steeds beter onderkend en herkend in de praktijk én beschreven in de literatuur en richtlijnen. Dat is een goede zaak, want ongeveer de helft van de mensen die bij de huisarts of specialist komen, heeft lichamelijke en andere klachten die niet objectiveerbaar zijn en die niet door adequaat medisch onderzoek verklaard kunnen worden. Het gaat hierbij om klachten zoals chronische pijn en vermoeidheid, ernstig krachtverlies en zelfs verlammingen, minder energie, buikklachten, pijn op de borst en benauwdheid, stemmingsproblemen, emotionele labiliteit, concentratie-, geheugen- en planningsproblemen en slaapproblemen. Klachten die een grote lijdensdruk veroorzaken en die veel impact hebben op het functioneren op persoonlijk, relationeel en arbeidsvlak en daarnaast veel maatschappelijke kosten met zich mee brengen.

Multidisciplinaire aanpak met geïntegreerd beweeg- en gedrag programma

Bij de traditionele behandelmethodes worden deze klachten vaak vanuit een duale invalshoek benaderd en behandeld. Bij de behandeling ligt de focus dan óf op het psychische aspect van het probleem ofwel op de lichamelijke kant. Deze splitsing van lichaam en geest is een aanpak waarin wij niet geloven; lichaam en geest zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat wij werken met ons ZEHM-programma, een geïntegreerd beweeg- en gedrag programma.

Psychische klachten kunnen lichamelijke gevolgen hebben en lichamelijke klachten kunnen ook weer psychische klachten veroorzaken. In ons centrum wordt er dan ook intensief multidisciplinair samengewerkt tussen onze psychosomatisch fysiotherapeuten, psychologen en bewegingswetenschappers. Alleen  zo vinden wij, kan de best mogelijke zorg geleverd worden voor mensen met complexe aanhoudende klachten. Binnen ons centrum wordt al vele jaren een zeer succesvolle aanpak neergezet voor deze klachten. Deze aanpak krijgt dus vorm via een gecombineerd beweeg- en gedragsprogramma. De behandeling richt zich daarbij op psychologische, lichamelijke en sociale aspecten van klachten. Een totaalaanpak, waarbij met name herstel, maar ook duurzaamheid, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en resultaatgerichtheid bij ons hoog in het vaandel staan.

Kernwaarden

Integraal én focus op herstel
In onze aanpak is lichaam en geest niet gescheiden. Wij mensen zijn een integraal functionerend wezen en passen ons voortdurend aan. De kracht van aanpassing, het natuurlijk herstelvermogen en denken en handelen in mogelijkheden en kansen creëren, is in ons ZEHM-programma uitgangspunt.

Deskundig
Wij zijn expert in ons vak en handelen altijd ethisch en professioneel. Wij vinden dit dan ook de basis van ons werk.

Betrouwbaar
Wij zijn transparant en eerlijk en zijn hier ook altijd op aanspreekbaar. Dit zorgt voor een veilig werkklimaat.

Privacy
Voor alles bewaken wij uw privacy. Alles wat wij doen wordt vertrouwelijk behandeld, inclusief rapportages en overleggen. Deze vinden alleen plaats nadat u goedkeuring heeft gegeven en inzicht heeft gekregen in wat gecommuniceerd wordt naar anderen.

Verbindend
Warm en écht contact staat bij ons voorop. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke band. Dit is voor ons de basis van iedere ontmoeting.

Visie

Eigen regie van de cliënt nemen wij als uitgangspunt. Waarbij wij er naar streven dat cliënten weer controle en grip krijgen op hun klachten en op deze manier weer goed te kunnen functioneren in hun persoonlijk, privé en werkdomein. Een goede vertrouwensband tussen onze professionals en cliënten zorgt voor een geslaagde behandeling. We investeren in de relatie met samenwerkingspartners en delen onderlinge expertise. Onze professionals halen voldoening uit hun werk.

Het team

Bert Kallen

Eric Bousema

Luc Cremers

Merijn van den Boogaard

Kim Paes