Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Privacyverklaring

Voor onze eigen administratie en de declaratie bij de zorgverzekeraar houden wij uw administratieve gegevens bij. Om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en wanneer nodig u te kunnen doorverwijzen of te kunnen overleggen met uw huisarts of specialist houden wij een medisch dossier bij. Op alle gegevens die wij van u registreren is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing, deze bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens en het beheer hiervan. Voor alle personen binnen de praktijk die toegang hebben tot uw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen patiëntgegevens in te zien en indien u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn kunt u uw therapeut vragen deze te wijzigen. 

Om de kwaliteit van onze behandelingen en de algemene kwaliteit van de praktijk te waarborgen worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door een aantal zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vraagt ons klinimetriegegevens te delen voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, wanneer u niet wilt dat wij uw gegevens delen kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Handtherapie Sittard is onderdeel van Fysiotherapie Sittard-Oost. Voor de volledige privacyverklaring verwijzen we u daarom graag naar de website van Fysiotherapie Sittard-Oost.