Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Voor verwijzers

Heeft u een patiënt met aanhoudende en onverklaarde complexe klachten? Dan kunt u hem doorverwijzen naar ons centrum. Uw patiënt is bij ons in veilige en goede handen.

Waarom kiezen voor het centrum voor SOLK e.a. Complexe Klachten?

Wij zijn een centrum waar verschillende disciplines (psychosomatisch fysiotherapeuten, psychologen en bewegingswetenschappers) samenwerken gericht op complexe aanhoudende klachten (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) of Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Hieronder vallen chronische vermoeidheid chronische pijnklachten en andere complexe aanhoudende klachten, zoals tinnitus, aangezichtsklachten, traumatisch NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel na hoofd en nektrauma) hersenschudding of whiplash, Burnout klachten en ook revalidatie na Corona infectie (‘Long COVID’-klachten). Wij hebben een adequate aanpak in de vorm van een geïntegreerd beweeg en gedrag programma (ons ZEHM-programma) te bieden. Dit ZEHM-programma is al jaren zeer succesvol. Door jarenlange ervaring, hebben wij een grote expertise opgebouwd op het vlak van complexe aanhoudende klachten en delen we deze kennis via scholing, onderzoek, schrijven van publicaties en een boek.

Onze behandelwijze

Het ZEHM-programma is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn SOLK (2010) (Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen, Trimbos) en onderbouwd vanuit nieuwe psycho-neuro-immunologie wetenschappelijke inzichten die onder andere gebaseerd zijn op de Allostase theorie (Prof. B. McEwen, Prof. P. Sterling e.a.). Er wordt binnen het programma gewerkt met gevalideerde meetinstrumenten (bv SCL90 klachteninventarisatielijst) en vragenlijsten ten behoeve van effectmeting die tevens basis zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek. Wij staan voor een holistische aanpak en gaan in onze behandelingen uit van het bio-psychosociale model.

We gaan uit van het idee dat bij veel langdurig complexe klachten, naast medisch verklaarbare klachten, veel lichamelijke en psychische klachten ontstaan als gevolg van uitputting- en ontregelde reacties van systemen in het lichaam. Doordat de veerkracht (fysiek en mentaal) sterk verminderd is, is de revalidatie zeer fragiel. Zonder juiste kennis blijft de patiënt hangen in een vicieuze (neerwaartse) cirkel. Wij geven de patiënt kennis, handvaten en leren ze technieken aan die ze zelfstandig duurzaam kunnen uitvoeren. Het doel is controle krijgen en behouden over de klachten en volledige (of wanneer niet meer mogelijk is gedeeltelijke) re-integratie in werk en fit voelen in het dagelijks leven.  

Wanneer u meer info wilt over de achtergronden en uitwerking van ons ZEHM-programma, dan kunt u dit terugvinden in ons boek: Grip op SOLK, uitg. BoomLemma, Amsterdam.

Communicatie

Afstemming met én terugkoppeling naar verwijzers is voor ons essentieel en een belangrijke voorwaarde om het programma succesvol te laten zijn. Wij zorgen ervoor dat u als verwijzer op de hoogte blijft van de zorg die uw patiënt bij ons krijgt en de vooruitgang die wordt geboekt. Periodieke uitdraaien van de voortgang van uw patiënt, zitten altijd in de werkklapper van het ZEHM-programma, welke in het bezit is van uw patiënt. Wanneer extra achtergrond informatie van uw patiënt zinvol is, zullen wij altijd contact opnemen.

Wat u van ons kan verwachten:

  • Intake verslag met betreffende diagnose en behandeldoelen;
  • Eventuele tussentijdse evaluatierapportage;
  • Eindverslag met behaalde resultaten.

Overleggen over een verwijzing?

Twijfelt u of een behandeling bij ons centrum de juiste keuze is voor uw patiënt, neemt dan met ons contact op. Dit kan per telefoon of via e-mail:

Telefoonnummer:046 – 7851315
E-mailadres:info@solkcentrum.nl

Een patiënt verwijzen