Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan ontstaan door bijvoorbeeld een hersenbloeding (CVA), een hersentumor of een hersenkneuzing of hersenschudding als gevolg van een val of klap op het hoofd. In dit laatste geval spreken we van een traumatisch hersenletsel (posttraumatisch NAH). Ook als het hoofd krachtig voor en achterover wordt bewogen bij een bijvoorbeeld een auto-ongeval kunnen vergelijkbare klachten optreden. Dit wordt een acceleratie-deceleratie trauma of WAD (whiplash associated disorders) genoemd. Bij een hersenbloeding of hersentumor zijn de lichamelijke gevolgen vaak snel zichtbaar. Maar bij een hersenschudding of -kneuzing en ook bij een nektrauma (WAD), zijn de onzichtbare gevolgen zoals duizelig, misselijk, snel moe en overprikkeld raken, concentratie- en geheugenproblemen, minder opvallend en minder bekend.

Onzichtbare gevolgen van posttraumatische NAH

Met name de onzichtbare gevolgen van hersenschudding en whiplash- trauma dienen vroegtijdig opgespoord en goed begeleid te worden. Een goed begin is een goede start zodat langdurige en chronische klachten voorkomen worden. De onzichtbare gevolgen zijn vaak moeilijk medisch te diagnosticeren, maar zijn er wel degelijk serieuze klachten.

De onzichtbare gevolgen van traumatisch hoofd- of nekletsel (posttraumatisch NAH) kunnen zijn:

Cognitieve gevolgen: 

 • aandacht- en concentratiestoornissen
 • overgevoeligheid voor externe prikkels (geluid, licht, drukte)
 • geheugen- en planning stoornissen

Lichamelijke gevolgen:

 • constante vermoeidheid
 • snel zweterig zijn
 • duizeligheid
 • misselijkheid 
 • hoofdpijn

Gedragsmatige gevolgen:

 • niet kunnen leren
 • zelfoverschatting 
 • verstoorde controle
 • verlies van zelfredzaamheid

Emotionele gevolgen:

 • depressieve stemmingen
 • snel emotioneel zijn
 • verminderd zelfvertrouwen
 • angst
 • machteloosheid

Taal- en spraakgevolgen 

 • bijv. moeilijk vinden van woorden, minder duidelijk kunnen praten

Het is van belang deze klachten meteen goed in kaart te brengen en meteen adequaat advies en behandeling bij te geven. Langdurig verwaarlozing van de klachten maken ze steeds moeilijker behandelbaar. Rust is in het begin meteen belangrijk, overprikkeling moet voorkomen worden, zodat klachten geleidelijk kunnen uitdoven. In ons centrum is een grote expertise aanwezig om mensen met deze klachten te begeleiden tot herstel. Vaak duurt het lang voordat de klachten overgaan, maar er hoeven niet persé restklachten te blijven bestaan na een hersenschudding of whiplash.