Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Complexe klachten

Onco(logie) fysiotherapie

Onco(logie) fysiotherapie is therapie gericht op revalidatie na de vaak intensieve en slopende behandeling bij of na kanker. Gelukkig zijn steeds meer behandelingen van kanker succesvol en leiden zij tot genezing of aanzienlijke verbetering of stabilisering. Maar dat wil niet zeggen dat mensen dan ook hersteld zijn. Hoe raar het ook klinkt, zij zijn wel genezen, maar vaak niet hersteld…! De behandeling van kanker is meestal intensief en het behandeltraject is vaak lang, spannend en onzeker geweest. Dit laat vaak sporen na met veel klachten, zoals ernstige vermoeidheid, post-inspanning klachten (PEM), conditieverlies, pijnklachten en nog meer… Kortom klachten die te plaatsen zijn in het spectrum van de Complex Aanhoudende Klachten (CAK), zoals eerder beschreven. Ook voor klachten na of bij kankerbehandeling is ons ZEHM-programma daarom zeer geschikt om verder aan en naar herstel te werken.