Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Complexe klachten

Langdurige Corona klachten (Long Covid)

Het complexe klachtenbeeld bij zowel patiënten met SOLK, als Langdurige Corona klachten (Long Covid of post-Covid klachten) vertoont veel overeenkomsten. Afgezien van de verschillende oorzaken en diverse lichamelijke en mentale klachten, ervaren beide patiëntengroepen ontregelde herstelmechanismen (met o.a. snel optredende inspanningsproblemen en vertraagde opbouw in belasting). Inmiddels volgen daarom ook veel Long Covid patiënten bij ons succesvol het ZEHM programma.

Een grote groep mensen heeft 3 maanden en langer, nadat ze Corona hebben gehad nog veel functionele beperkingen en een forse terugslag wat betreft kwaliteit van leven. Dit beeld wordt in de medische literatuur als ‘Long Covid’ omschreven en deze klachten zijn niet te verklaren uit bloedwaarden, radiologie of andere tests. 

Deze patiënten hebben wel heuse klachten als: (extreme) vermoeidheid), hoofdpijn, kortademigheid, verlies van reukvermogen, spierzwakte, lage koorts en cognitieve problemen. Daarnaast melden patiënten ook: langdurig hoesten, geheugen- en concentratieproblemen, slaapproblemen, gewrichtspijnen, diarree en overgeven, keelpijn en slikproblemen, nieuwe diabetes en hoge bloeddruk, huiduitslag en pijn op de borst. Ook treedt bij velen inspanningsintolerantie op, d.w.z. dat een ogenschijnlijk lichte en simpele inspanning een grote terugslag geeft (vaak meerdere dagen), met koorts, spierpijn, extreme vermoeidheid en helemaal brak voelen. Zoals eerder beschreven wordt dit Post Exertionele Malaise genoemd (PEM). Dit dient ten alle tijden voorkomen te worden.

Over de hele wereld wordt naar deze klachten veel onderzoek gedaan. Vanuit onze integrale kijk op complexe klachten en onze ervaring, vatten we het onderzoek bij Long Covid samen en gaan uit van de volgende hypothese. Bovengenoemde klachten zijn terug te voeren op fors ontregelde reguleringssystemen (van het brein,  het zenuwstelsel en het hormoon- en afweersysteem). Deze systemen raken verstoord door het Covid-virus en met name de forse afweerreactie in het begin van de infectie, waarbij heel veel antistoffen zijn vrij gekomen (cytokine storm). Vergelijk die eerste forse infectie met een vulkaanuitbarsting. Zodra het acute stadium voor bij is en de infectie en afweerreactie gestopt is, blijkt dat er zich een hoge concentratie aan antistoffen door het hele lichaam in die belangrijke aansturingssystemen (brein, zenuwstelsel, hormoon- en afweersysteem) en organen kan genesteld hebben. Vergelijkbaar met de lava die achterblijft na de vulkaanuitbarsting. Deze organen en systemen functioneren daarom niet meer normaal en dit staat aan de basis van de vele Long Covid klachten. Bij maar iets teveel doen, worden de antistoffen in die systemen en organen weer actief, alsof een storm ze weer aanwakkert! Dit zorgt er voor dat het herstel vertraagd verloopt en mensen langere tijd niet goed kunnen functioneren. Dit komt uiteindelijk bij de juiste aanpak in de meeste gevallen wel weer goed is onze ervaring! Langzaam opbouwen, bepaalde belangrijke functies als ademhaling goed onder controle houden en een goed prikkel- en energiemanagement, staan binnen hier bij het ZEHM-programma centraal. 

De ontregelingen vertonen veel overeenkomsten met de klachten zoals wij die ook bij mensen met SOLK e.a. Complexe Klachten al lang zien en succesvol behandelen. Onze ZEHM programma is gericht op het bijsturen en herstellen van de ontregelingen en op die manier werken aan én naar herstel.