Tel. 046 - 785 13 15
Logo - Centrum voor SOLK

Complexe klachten

SOLK/ALK

SOLK staat voor: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, hiermee wordt bedoeld dat er lichamelijk klachten zijn die al langer bestaan en waarbij met een medisch onderzoek geen oorzaak voor de klachten gevonden is. Tegenwoordig worden deze klachten ook wel benoemd als Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) omdat ze lang duren en een grote invloed hebben op het dagelijks leven.

Klachten die hieronder vallen zijn o.a.:

 • Chronische vermoeidheidsklachten (CVS) of Myalgische Encefalomyelitis (ME); 
 • Terugkerende en aanhoudende pijnklachten zoals spier- en gewrichtspijnen, rug-, nek- en hoofdpijn;
 • Fibromyalgie;
 • Prikkelbare darmklachten of andere buik(pijn)klachten;
 • Functionele neurologische stoornissen (FNS, voorheen conversie);
 • Inspanning intolerantie klachten (forse klachten optredend na lichte lichamelijke of mentale inspanning), ook wel Post-exertionele Malaise (PEM) genoemd;
 • Maar ook klachten voortkomend uit chronische ziekte zoals b.v. MS of de ziekte van Crohn óf na intensieve behandeling van een ziekte als kanker.

Deze klachten komen vaak voor in combinatie met psychische- en/of emotionele klachten, zoals:

 • stemmingsklachten (somberheid, depressieve symptomen);
 • angst- en/of paniekklachten;
 • piekeren;
 • prikkelbaar, snel geïrriteerd of overprikkeld raken;
 • concentratie-, geheugen- en planningsproblemen;
 • slaapproblemen;
 • desoriëntatie, ‘mistig in het hoofd’;
 • controle verlies over je eigen functioneren én op de wereld om je heen.

Ongeveer de helft van de mensen die de huisarts of specialist bezoekt heeft min of meer last van deze klachten. SOLK/ALK ontstaan na een langdurige periode van overbelasting bijv. door langdurige stress en/of langdurige inspanning (mentaal en/of lichamelijk) óf bij chronische ziekte. 

Wij zijn als mens goed uitgerust om op acute, kortdurende stress of omgevingseisen te reageren en ons hieraan aan te passen. Normaal herstellen we van deze “gezonde stress”. Blijft herstel uit en moet het hoofd geboden worden aan langdurige lichamelijke en/of mentale overbelasting, dan kan dit uiteindelijk zorgen voor uitputtingsreacties en fysiologische- en neuropsychologische ontregelingen. Dit wordt ‘toxische stress’, genoemd. De lichamelijke en mentale veerkracht neemt dan af. Ondanks vaak doorzetten en volhouden, kosten dagelijks zaken als maar meer inspanning en energie en lukt minder. Steeds meer overbelastings-symptomen doen zich vervolgens voor. Zij kunnen zich in alle variëteiten en verschillende gemengde vormen voordoen en liggen vaak op een glijdende schaal van lichte, matige en ernstige klachten. Daarom is SOLK/ALK ook een containerbegrip, waarbinnen bovengenoemde klachten geplaatst worden. Veel klachten zoals, Burn-out, klachten na nek- of hoofdtrauma (post traumatisch NAH) of Long Covid klachten hebben veel raakvlakken met SOLK/ALK en vallen daarom ook hieronder.

Hoewel medisch onderzoek (bloedonderzoek of een scan) de klachten niet kunnen verklaren, kunnen wij deze klachten wel verklaren. Namelijk, omdat uitputtingsreacties en ontregelingen in belangrijke systemen in het lichaam zich voordoen en herstelprocessen geen of onvoldoende ruimte hebben gekregen. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste 25 jaar laat hiervoor overtuigend bewijs zien en daar is ons programma dan ook op gebaseerd. Deze uitputtingsreacties en ontregelingen zijn omkeerbaar en dat is wat wij na streven in ons ZEHM programma. 

In de gezondheidszorg worden veel klachten verschillend benoemd, maar er bestaat een grote overlap aan verschijnselen of op elkaar lijkende klachten . Of je het nu SOLK, Burn-out, CVS, FNS noemt, de onderliggende verstoorde mechanismen zijn hetzelfde en daar richten wij ons op. We beschrijven de verschijnselen bij de verschillende benamingen, maar je zult veel overlap zien. Eigenlijk zou daarom de beste benaming voor als deze klachten volgens ons, Complexe Aanhoudende Klachten (CAK), moeten zijn.

Een voorbeeld van hoe dit dan werkt: als je op je computer tegelijkertijd 5 programma’s hebt lopen. 3 noodzakelijke, 1 leuke game (feestje) en een actieve virusscanner (bv. door chronische ziekte). Dan zal je computer en de processor hoe langer deze programma’s lopen steeds warmer worden en zal de processor en het aansturen van programma’s langzamer gaan lopen. Herstel van de verstoringen kan alleen als de processor kan afkoelen, minder programma’s open zetten, dus. Langdurig overbelasten zorgt er uiteindelijk voor dat de computer in een veilige modus gaat functioneren waarin alleen nog de basisfuncties functioneren en de computer dus minder goed functioneert.